zondag 6 mei 2012

Rigpa

Rigpa heeft tot doel de boeddhistische traditie van Tibet weer te geven op een manier die niet alleen volkomen authentiek is, maar ook relevant voor waar moderne mannen en vrouwen in hun leven behoefte aan hebben.

Rigpa staat open voor alle scholen en tradities van boeddhistische wijsheid, en geniet de steun en het beschermheerschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Rigpa biedt een volledig pad van studie en beoefening aan hen die het boeddhistische onderricht volgen, met de omgeving die zij nodig hebben om het onderricht ten volle te ervaren.

Tegelijkertijd zoekt Rigpa naar wegen om de wijsheid en het mededogen van het onderricht van de Boeddha aan mensen ten goede te laten komen op verschillende terreinen van het maatschappelijk leven in de wereld van vandaag.

“Rigpa is een Tibetaans woord dat in het algemeen ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’ betekent. Maar in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de diepste natuur van de geest’. Al het onderricht van de Boeddha is er op gericht dit te bereiken, onze uiteindelijke natuur, de staat van alwetendheid of verlichting – een waarheid zo universeel, zo fundamenteel dat het alle grenzen overstijgt en zelfs religie te boven gaat."
- Sogyal Rinpoche


Hierdoor geïnspireerd gaf Sogyal Rinpoche de naam ‘Rigpa’ aan zijn werk en aan het voertuig dat hij ontwikkelde om het onderricht van de Boeddha in het Westen te dienen. Tegenwoordig heeft Rigpa meer dan 130 centra in 41 verschillende landen verspreid over de hele wereld.

www.rigpa.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten