Aforismen

Don't seek the truth, just drop your opinions...
Zen saying

Confucius zegt: "Om bergen te verzetten, begin je met een handvol aarde".
Maar waarom zou je in godsnaam een berg willen verzetten..?
Wei Wu Wei

Slechts door te stoppen anderen en hun paden te volgen, vindt iemand zijn eigen pad...
Vrij naar U.G. Krishnamurti

Accept life, meet pain, age gracefully, and die without regret...
Tai SheridanAll men should strive to learn before they die, what they are running from, and to, and why...
James Thurber

Niets is wat het lijkt. En tegelijkertijd is het niets meer dan dat...
Wei Wu Wei

The purpose of human life is really quite simple; It is to live, while being human...
Wei Wu Wei

In het NU ligt de sleutel van de eeuwigheid...
Wei Wu Wei

Iets is altijd gewoon wat het is. Betekenis geef je het met wat je er zelf van vindt...
Wei Wu Wei

De wijze leeft in de dualiteit; de doorsnee mens in dualisme...
Ramesh Balsekar

Mijn leven was gevuld met ongeluk, waarvan het meeste zich nooit heeft voorgedaan...
Mark Twain

Niets is Goed of Slecht. Iets is alleen Beter of Slechter dan iets anders...
Wei Wu Wei

Ik denk te zijn...
Wei Wu WeiAdem in, adem uit. Het blad valt en het leven is een droom...
Wei Wu Wei

Rustig lopen, gedachten vrij. De zon schijnt en alles gaat voorbij...
Wei Wu Wei

Uiteindelijk weten we niets zeker; zelfs dit niet...
Vrij naar Multatuli

Wie de dood vreest, vreest het leven...
Wei Wu Wei

Ik vrees de dood niet. Voor ik geboren werd, ben ik namelijk al een eeuwigheid dood geweest en ik heb er geen slechte herinneringen aan...
Wei Wu Wei

Het ware wonder zit hem niet in WAT de dingen zijn, maar DAT ze zijn...
Vrij naar: L.Wittgenstein

Het leven is wat aan je voorbijgaat, terwijl je andere plannen maakt...
John Lennon

Ieder begin leidt onvermijdelijk tot een einde en ieder einde onvermijdelijk tot een nieuw begin...
Wei Wu WeiWat ons dwars zit, is dat we denken dat ons verstand en ons gevoel twee aparte dingen zijn...
Wei Wu Wei

Rustig zitten, niets doen. De lente komt en het gras groeit vanzelf...
Zen gezegde

De wijze zoekt de waarheid met groot vertrouwen, grote twijfel, grote toeweiding en grote terughoudendheid...
Wei Wu Wei

De wijze vraagt. De dwaas antwoordt...
Wei Wu Wei

De wijze is op zoek naar de waarheid. De dwaas denkt hem gevonden te hebben...
Wei Wu Wei

Misschien is NIETS helemaal waar, en zelfs DAT niet...
Multatuli

Iedere vraag leidt automatisch tot een antwoord en ieder antwoord tot een volgende vraag.
Tot er geen vragen of antwoorden meer zijn...
Wei Wu Wei

Probeer niet, DOE..!
Wei Wu Wei

Wanneer je de twee één hebt gemaakt (...) zul je binnengaan in het koninkrijk...
Jezus in het Thomasevangelie (logion 22)Zoeken naar verlichting is als lopen met gesloten ogen, terwijl je ze alleen maar open hoeft te doen...
Wei Wu Wei

Verkiezingen: de kunst om jouw mening zo min mogelijk van invloed te laten zijn op de uitkomst ervan...
Wei Wu Wei

Democratie: de kunst om aan de macht te komen door de de meerderheid te misleiden...
Wei Wu Wei

Politiek debat: de kunst om zo min mogelijk open te staan voor andere argumenten...
Wei Wu Wei

Van alle rampen, ziekten, ongelukken enz. die de mensheid kunnen treffen, maakt politiek veruit de meeste slachtoffers. Daarvan steeds opvallend weinig onder politici zelf...
Wei Wu Wei

Wie wil leven zonder angst, zal die angst eerst moeten leren kennen...
Wu Wei Wu

Alles is, wat je denkt dat het is...
Wei Wu Wei

Kan iemand mij de weg naar mezelf vertellen..?
Wei Wu Wei

Goed weer, slecht weer... Er is alleen: weer..!
Wei Wu Wei

Don't just do something, Sit there...
John Kabat ZinnReserveer iedere dag een uur voor jezelf. Behalve als je het te druk hebt. Maak er dan twee uur van...
Wei Wu Wei

Niets Wordt... ALLES IS..!
Wei Wu Wei

Alles is goed..!
Wei Wu Wei

Iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.
Arthur Schopenhauer

Waarheen je ook gaat, daar ben je...
John Kabat Zinn

Wat je zoekt, dat heb je al... Wat je vraagt, dat weet je al... Wat je wilt zijn, dat ben je al...
Wei Wu Wei

We are but what we think we are...
Wei Wu Wei

Leef iedere dag alsof het je hele leven is...
Wei Wu Wei

Niemand kan twee keer dezelfde weg gaan...
Wei Wu Wei

Het enige dat je op het pad van verlichting vinden zult, is wat je er zelf verloren hebt...
Wei Wu Wei

Het leven is geen generale repetitie...
Rose Tremain

Hij die het heden doorgrondt, doorgrondt alles. Zowel hetgeen ooit was, als dat wat ooit zal zijn. Want alle dingen zijn elkaars gelijke...
Marcus Aurelius

Waar je ook ooit naartoe zult gaan, je zult nooit ergens anders zijn, dan in de paar kubieke decimeters van je hoofd...
Terry Josephson