donderdag 24 juni 2010

Weten, denken, wijsheid...

Er zijn zij die denken te weten en zij die weten te denken.

Zij die denken te weten, weten niets. Hun daden zijn vol onbegrip en wreedheid.
Zij die weten te denken, weten evenmin. Toch zijn hun daden vol van mededogen en begrip.
Kennis, politiek en wetmatigheid zijn voor hen die denken te weten.
Wijsheid is voor hen die weten te denken...
Waarheid

"Een kwestie, ontdaan van alle betrekkingen, visies (interpretaties) en belangen, is de zuivere waarheid".

Maar, is er wel zoiets als "de zuivere waarheid"?

Zijn wij met onze beperkte en daardoor beperkende mogelijkheden tot waarneming en begrip wel in staat om de dingen te zien en te begrijpen zoals ze werkelijk zijn?
Moeten we ons dan ook niet doorlopend afvragen wat "werkelijk" en "werkelijkheid" (en waar) is?

Of zijn "werkelijkheid" en "waarheid" simpelweg dat wat wij op ons beperkte "menselijke" niveau en op enig moment als zodanig ervaren?

Waarachtig is daarom een mooi woord. Iets is waar -achtig...
Iets is dus niet waar, maar het lijkt waar. Het is waar -achtig...

Als je denkt dat iets waar is, onderzoek het dan.
Tot je ofwel zonder enige twijfel hebt bewezen dat het waar is, of onwaar.

Kan iets eigenlijk wel waar zijn?
Kun je ook maar van iets zeker zijn?

In de wiskunde (eeuwenlang het icoon van onomstotelijke waarheid) blijken oneindige getallen te bestaan die de wetenschap tot op de dag van vandaag niet kan verklaren, of zelfs maar kan bevatten. Maar ook het schijnbaar eenvoudige en in zijn eenvoud “waarachtige” getal één blijkt eigenlijk niet één te zijn.

Uit de kwantummechanica weten we inmiddels dat objecten op hetzelfde moment zowel hier als daar kunnen zijn en dat één dus net zo goed twee (of oneindig veel méér) kan zijn. Één en één blijkt dus niet alleen twee, maar net zo goed één als oneindig (of ieder getal daartussen) te kunnen zijn...

(Non-)dualiteit, Yin Yang.

Niets bestaat dan in relatie tot iets anders.

Alles (wat zich manifesteert in onze zichtbare en tastbare wereld en daarmee in interactie is) beweegt zich tussen twee uitersten.
Niets bestaat (in deze manifeste wereld) zonder zijn tegenpool.
Alles is daarom betrekkelijk en niets bestaat dan in relatie tot iets (anders).

Licht bestaat niet zonder donker
Hard niet zonder zacht
Groot niet zonder klein
Afstand niet zonder nabijheid
Goed niet zonder kwaad
Liefde niet zonder haat
Overeenkomst niet zonder verschil...

Toch komen al deze (schijnbare) tegenstellingen voort uit één en dezelfde bron (God, Tao, de Universele snaartheorie, Het Al...) en zullen dus ook eens tot die bron terugkeren.

Om die reden bestaat er in essentie dus geen werkelijk verschil tussen het één en het ander en is het één om diezelfde reden in essentie dus ook niet beter of slechter dan het ander.

Ook mensen zijn niet gelijk; zij zijn allen verschillend.
Deze verschillen zijn de motor van het heelal (Yin-Yang) en maken ons tot de mens die we zijn in relatie tot de ander.

De wijze koestert daarom deze verschillen en streeft niet naar gelijkheid, maar naar harmonie...

woensdag 23 juni 2010

Voorbij verlichting

En dan begrijp je het.
Tao, Atman, Brahman, God,
het heelal, de wereld, jijzelf...
Alles is één, alles is hetzelfde.
Er is geen verschil.
Meer dan dat is er niet.

Meer dan dat doet er niet toe, omdat wij dit als mens dit met onze menselijke zintuigen en ons menselijke verstand en gevoel nooit zullen kunnen bevatten.

Een mens hoort met zijn oren en ziet met zijn ogen. Hij verwerkt wat hij ziet, hoort en voelt met zijn brein.
Dàt is dus de werkelijkheid waar hij in leeft...
Daar zal hij het mee moeten doen...

Daar(van)binnen moet hij zijn weg bewandelen.

Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren....
Vanuit dit stof staan we dan weer op. Als onderdeel of als particuliere verschijningsvorm van (het ene en) het Al.


dinsdag 22 juni 2010

Sterrenhemel

Sterrenhemel

Groot zwart glinsterend niets 

Oneindige verte, stralend dichtbij

maandag 21 juni 2010

zondag 20 juni 2010

Ik II

Ik weet wie ik ben

Ik ken mezelf

Ik denk dus ik ben

Ik denk te zijn

Ben ik wie ik denk te zijn?

Ben ik?

Ik?

Ik

Mijn denken over ik

is wat mij maakt tot wie ik ben

Ben ik wie ik denk te zijn?

Of denk ik slechts te zijn?