woensdag 2 mei 2012

Ik weet niet wie ik ben

Ik weet niet wie ik ben is het eerste boek van Jan van den Oever die al meer dan twintig jaar spreekt over non-dualiteit. Zijn thema's en gezichtspunten brengt hij op directe en soms ook eigenzinnige wijze in kleine kring naar voren. In dit boek zijn ze voor het eerst als coherente tekst samengebracht. Daarnaast is een reeks dialogen opgenomen waarin niet alleen zijn passie voor het onderwerp, maar ook zijn liefdevolle benadering ervan onmiskenbaar tot uitdrukking komen.

Toen zijn leermeester Sri Nisargadatta Maharaj hem uitnodigde om te gaan spreken, wist Jan dat hij dat alleen op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen wijsheid kon doen. Die wijsheid is eenvoudig, en gebaseerd op de volkomen gelijkwaardigheid die hij ervaart als het gaat om hemzelf en 'de ander'.

'Want als ik niet weet wie er spreekt, en jij weet niet wie er luistert, dan wordt onze volkomen gelijkwaardigheid voelbaar.
Dan zijn we Een.'

Originele visies, in mystieke termen verwoord, niet gebonden aan welke geloofsovertuiging dan ook, over de uniciteit van elk mens. De auteur raakte al jong geinteresseerd in diepe levensvragen. Hij concentreerde zich op mystieke thema's en zocht her en der in de wereld contact met spirituele leiders. Later bekwaamde hij zich als medisch analist en psychotherapeut.

Vanaf 1988 belegde hij bijeenkomsten in kleine kring, 'waarin hij zijn unieke visie in talloze varianten naar voren brengt'. Ze gaan over onderwerpen als: terug naar de eenvoud van het bestaan; totale kwetsbaarheid als overgave; de niet bestaande vrije wil. Hij benadrukt onder meer, 'dat elke hierarchie, elke vorm van ongelijkwaardigheid tussen mensen een volslagen illusie is' en 'dat we allemaal het licht der wereld zijn, dat elke identiteit overstijgt'.

De samensteller van het boek (Han van den Boogaard) maakt een keuze uit de gesprekspunten die veel concentratie vragen, en deelt ze in vijf hoofdstukken in: 'Het licht der wereld'; 'Zoektocht'; 'Denken schept de wereld'; 'Vrije wil'; 'Overdracht'. Na elke paragraaf volgt een verklarend gesprek. Verzorgd uitgegeven.Geen opmerkingen:

Een reactie posten