maandag 30 januari 2012

Seks als Weg naar God

Tantraleraar David Deida beschrijft in Seks als weg naar God seksualiteit als een verfijnde uiting van spiritualiteit en als een weg naar spirituele groei. Seks als middel tot verdieping van spirituele bewustwording is een prikkelende stelling. In zijn boek laat Deida overtuigend zien hoe we op momenten van seksuele vervoering ons hart volledig openen voor het Goddelijke. Eerder verschenen onder de titel God en Eros.

'Een hartstochtelijk avontuur van seksuele spiritualiteit. Deida's woordkeus is een uitstekend voorbeeld van taalgebruik dat inspireert tot spiritualiteit.' – Ken Wilber

'God, seks en de dood zijn nooit eerder op zo'n manier met elkaar verweven als bij de meest populaire trendsetter en provocateur van de 21ste eeuw: David Deida.' – EnlightenNext magazine


De auteur beschouwt seksualiteit als uitgangspunt voor spirituele groei. Met dit boek wil hij, evenals in zijn workshops, mannen en vrouwen helpen hun seksualiteit te benutten voor het verdiepen van hun spirituele bewustwording.

Deida beschrijft hoe mannen en vrouwen een niet alleen bevredigende, maar ook vervullende seksualiteit kunnen bereiken, waarbij juist door de dualiteit van het mannelijke en vrouwelijke lichaam en geest de spirituele eenheid volledig tot uiting komt. Aan de hand van een aantal beschrijvingen van seksuele ervaringen komen thema's aan de orde als aandacht, extase, vertrouwen, eenheid en energie.

Elk hoofdstuk bestaat uit een deel voor mannelijke en een deel voor vrouwelijke partners. Geen gemakkelijk boek over het verbeteren van seksuele relaties, maar een boek voor spiritueel geinteresseerde lezers, die spiritualiteit een plaats willen geven in hun seksualiteitsbeleving.

zaterdag 28 januari 2012

Zen in de kunst van het boogschieten

Dit boek is een relaas van ervaringen met betrekking tot het boogschieten. De leerling komt tot ontdekking dat het steeds om iets anders gaat dan hij aanvankelijk aanneemt. Noch het lossen van het schot, noch het raken van het doel zijn op zichzelf belangrijk. Veeleer wordt de nadruk gelegd op de juiste houding, zowel innerlijk als uiterlijk, de ademhaling en het ontspannen van de aandacht. Zo bemerkt de leerling dat hij via het uiterlijke ritueel van het boogschieten in de geestelijke mystiek van het zenboeddhisme ingewijd wordt.

Prof. Dr. Eugen Herrigel werd in 1884 geboren. Na filosofie gestudeerd te hebben werd hij in 1923 professor te Heidelberg. Van 1924 tot 1929 doceerde hij filosofie aan de keizerlijke universiteit in Sendia, Japan. Van 1929 tot 1948 was hij professor in de systematische filosofie te Erlangen. Hij overleed in 1955.


NBD|Biblion recensie
De inleiding van D.T. Suzuki geeft de algemene achtergrond weer van het zenboeddhisme in relatie tot boogschieten en andere Japanse kunsten. De tekst zelf is een relaas van ervaringen met betrekking tot het boogschieten. De leerling komt tot ontdekking dat het steeds om iets anders gaat dan hij aanvankelijk aanneemt. 

Noch het lossen van het schot, noch het raken van het doel zijn op zichzelf belangrijk. Veeleer wordt de nadruk gelegd op de juiste houding, zowel innnerlijk als uiterlijk, de ademhaling en het ontspannen van de aandacht. Zo bemerkt de leerling dat hij via het uiterlijke ritueel van het boogschieten in de geestelijke mystiek van het zenboeddhisme ingewijd wordt. 

Een bijzonder sympathiek en leesbaar boek. Zwart kaft met witte belettering en een abstracte afbeelding van pijl en boog in goud.

zaterdag 21 januari 2012

Genade

Adyashanti vraagt ons in Genade om het gevecht met het leven op te geven en ons open te stellen voor het einde van misleiding en voor de ontdekking van ons echte wezen. In zijn vijftien jaar als spiritueel leraar heeft Adyashanti gemerkt dat hoe eenvoudiger het onderricht is, hoe groter de kracht ervan om ons leven te veranderen. In dit boek deelt hij met de lezer wat hij beschouwt als fundamentele inzichten die 'een ommekeer teweeg zullen brengen in de manier waarop we het leven zien'.

Op dezelfde manier waarop we een geliefde in de armen vallen of ons hoofd 's nachts op ons kussen leggen, kunnen we ons overgeven aan de waarheid van wie en wat we werkelijk zijn.

Wil je wakker worden? Wil je je denkbeeldige zelf achter je laten en terug- keren naar je ware natuur? Daarvoor heb je genade nodig. Deze eenvoudige, directe woorden van Adyashanti openen ons voor de genade die altijd aanwezig is. Zijn leringen zijn als sprankelend water, rechtstreeks uit de bron.
woensdag 18 januari 2012

Begin bij jezelf...

Begin bij jezelf
Accepteer jezelf zoals je bent...

Niet wat je wilt worden of wat je bent geweest
Maar wie en wat je nu op dit moment bent...

Zie jezelf zoals je werkelijk bent en zie de dingen zoals ze werkelijk zijn
Niet zoals je wilt dat dingen worden of zoals de dingen zijn geweest
Maar zoals de dingen nu op dit moment zijn...

Als je op die manier bij jezelf en in het nu kunt zijn
Zonder spijt of na te streven doelen
Dat wat is accepterend zoals het is...

Misschien dan je dan kunt zeggen: "Ik ben verlicht..!"


Geinspireerd door: Peter van Loosbroek
http://www.sleuteltotinzicht.nl


zaterdag 14 januari 2012

Adyashanti: Het einde van je wereld

Na Oneindige leegte, wat gedeeltelijk een biografie is, en Ware meditatie, een praktische gids voor meditatie, is Het einde van je wereld het derde boek dat Samsara van Adyashanti uitgeeft.

De basis van de leer van Adyashanti ligt in zen. Hij heeft veertien jaar aan het Los Angelos Zen Centre aan zenstudie gedaan onder leiding van Arvis Justi. Toen hij 30 jaar was spoorde Justi hem aan zelf te gaan spreken.

Wat Adyashanti ons leert wordt wel vergeleken met wat de oude Chan meesters uit China en de vroege advaita leraren uit India ons wilden bijbrengen, n.l. het idee uitbannen dat we afgescheiden individuen zijn, losstaand van alles en iedereen. Het einde van je wereld is geheel gewijd aan het thema verlichting. Wat is spirituele verlichting en hoe ga je er mee om wanneer je dat zelf overkomt. En hoe dan verder? Dit boek is weer een juweeltje van de hand van Adyashanti, helder en pakkend geschreven.

Adyashanti geeft regelmatig lezingen waarbij hij de toehoorders aanspoort om na afloop vooral vragen te stellen om zo met hen in dialoog te komen.
'Ben je bereid jouw wereld te verliezen? Er is niets te vinden, er is alleen maar te verliezen. Als je al je ideeën loslaat en alles verliest, komt het vinden vanzelf.'


NBD|Biblion recensie
Steeds meer mensen ontwaken en krijgen daardoor inzichten in een andere grotere werkelijkheid. De auteur geeft onderricht over spirituele verlichting. Dit boek is een weerslag van een serie voordrachten die hij over deze verlichting heeft gegeven.

Maar wat is eigenlijk verlichting? Het is volgens hem een onwrikbaar besef dat wij de eenheid van het leven zijn. Er is daarbij geen scheiding tussen onszelf en de rest van de wereld. Hij vertelt hoe belangrijk het is naar de eigen directe ervaringen in het leven te kijken. Deze verlichtingservaringen verschillen van mens tot mens, meestal zijn ze kort maar ze kunnen ook wat langer aanhouden. Het hele gevoel van het zelf verdwijnt.

De manier waarop men de wereld waarneemt, verandert plotseling. Daarbij geeft hij aan niet te vertrouwen op een specifieke leraar of methode voor realisatie. Iedereen kan dit bereiken. Interessante visie die verder gaat dan andere leraren door de expliciete beschrijvingen van verlichtingservaringen en hoe daar mee om te gaan. Met een interview met en informatie over de auteur.

donderdag 12 januari 2012

Boeddha in de Polder

Boeddha in de polder schetst portretten van vijf kopstukken uit boeddhistisch Nederland: Nico Tydeman, Rob Janssen, Jotika Hermsen, Fenja Heupers en Ton lathouwers. Wat beweegt hen en wat houdt hun beoefening in? Ook geeft het boek een overzicht van de belangrijkste stromingen die op dit moment actief zijn in ons land: het Tibetaanse boeddhisme, zen, vipassana, therevada en shambhala.

Bij de keus van de auteur, lid van de Westerse Boeddhisten Orde en redactrice van Vorm & Leegte, speelde naast personen die een belangrijke invloed in het Nederlands boeddhisme hebben gespeeld, ook het weergeven van de diversiteit van het fenomeen een rol:
Zen wordt vertegenwoordigd door Nico Tydeman en Ton Lathouwers (Soto en Rinzai), Jotika Hermsen is een non in de Theravada-traditie en Fenja Heupers en Rob Janssen zijn hoofdzakelijk betrokken bij het Tibetaans boeddhisme.

Na een inleiding (waarin de geschiedenis van het Nederlands boeddhisme en wat een boeddhist eigenlijk is aan de orde komen), structureert ze haar interviews rond vragen als wat hun rol is binnen de traditie, het contact met andere groeperingen, wat hen inspireert en hoe ze de toekomst zien (inclusief de gevaren van het overplanten naar westerse bodem).

Ook qua vormgeving (tekstkaders voor moeilijke begrippen) is het boek duidelijk geschreven voor een brede doelgroep en biedt het een leerzame combinatie van overzicht en inleiding op het onderwerp. Inclusief contactadressen en paginagrote zwart-witfoto's van de geinterviewden.

zaterdag 7 januari 2012

Nondualiteit; het einde van de zoektocht...

Non-dualiteit gaat over de non-separatie tussen jezelf en je wereld, je bestaan. Het gaat over de bron van alle lijden en over de ontdekking van de vrijheid binnenin dat lijden.

Het gaat over de manier waarop we proberen te vluchten en ons af te sluiten voor al die onprettige en pijnlijke ervaringen en over het ontdekken van verlichting, troost en heling binnenin de pijn van die ervaring. Het gaat over onze zoektocht en over het einde van die zoektocht. Het gaat erover het leven te zien zoals het is en het te nemen zoals het komt. Niet straks, maar NU..!

Het begrip 'Nondualiteit' is als de 'vinger die wijst naar de maan' (zoals het Zen-gezegde gaat); je aandacht richtend op de éénheid en de héélheid van alle leven en alles wat bestaat in het hier en nu. Het wijst op een soort 'intimiteit', een soort 'liefde' die niet onder woorden te brengen is. Op een compleetheid midden in de ervaring van het nu. Het wijst naar waar je altijd al was. Het wijst naar (t)huis...

Uiteraard is 'Nondualiteit' maar gewoon een woord om je te wijzen op een punt dat ligt voorbij alle denkbeelden, (voor)oordelen, aannames en begrippen die je over het leven hebt. Het is een woord om je te wijzen op wat het leven en de werkelijkheid in wezen is. Voorbij dat wat je erover denkt. Het wijst naar wat jijzelf werkelijk bent. Voorbij dat wat je denkt dat je bent...

Het concept gaat ons begrip te boven, maar is net zo vanzelfsprekend en vertrouwd als je ademhaling of je hartslag en net zo gewoon en alledaags als de dingen, de geluiden en de geuren om je heen.

Uiteindelijk zijn dat wat je werkelijk bent, het leven en het bestaan niet van elkaar te scheiden. Ze zijn Niet-Twee. Ze zijn Non-duaal. Ze zijn samen. Deze realisatie is de tijdloze waarheid die niet alleen rechtstreeks verbonden is met de kern van ALLE spirituele tradities over de gehele wereld maar ook met de kern van ALLE modern wetenschappelijk inzicht....

Vrij naar: Jef Foster, 'life without a center'.


woensdag 4 januari 2012De Wind in de Bomen

Bomen in de Wind

Alles in Mij...
zondag 1 januari 2012

Adyashanti

Adyashanti, geboren als Steven Gray in 1962 in Californië, komt uit de traditie van de zenmeesters Maezumi Roshi en Suzuki Roshi. Hij heeft vijftien jaar lang zen beoefend en kreeg tijdens een van zijn meditaties een verlichtingservaring die hem daarna niet meer heeft verlaten. Zijn leraar Arvis Justi stelde hem daarna voor om zelf te gaan spreken. 

De kracht van Adyashanti is dat hij op briljante en eigentijdse wijze, complexe materie helder kan verwoorden. Adyashanti is een meester in het verwoorden en duiden van de kern. Simpel en diep, oprecht en helder.

"Ben je bereid jouw wereld te verliezen?" Adyashanti geeft inzicht in "verliezen" in plaats van "vinden". Er is niets te vinden, er is alles te verliezen.

"Als je iets wilt weten, ga dan ergens anders heen, als je alles wilt on-weten, ga dan zitten en luister".


De basis van de leer van Adyashanti ligt in zen. Hij heeft veertien jaar aan het Los Angelos Zen Centre aan zenstudie gedaan onder leiding van Arvis Justi. Toen hij 30 jaar was spoorde Justi hem aan zelf te gaan spreken.

Wat Adyashanti ons leert wordt wel vergeleken met wat de oude Chan meesters uit China en de vroege advaita leraren uit India ons wilden bijbrengen, n.l. het idee uitbannen dat we afgescheiden individuen zijn, losstaand van alles en iedereen. Het einde van je wereld is geheel gewijd aan het thema verlichting. Wat is spirituele verlichting en hoe ga je er mee om wanneer je dat zelf overkomt. En hoe dan verder? Dit boek is weer een juweeltje van de hand van Adyashanti, helder en pakkend geschreven.

Adyashanti geeft regelmatig lezingen waarbij hij de toehoorders aanspoort om na afloop vooral vragen te stellen om zo met hen in dialoog te komen. 

‘Ben je bereid jouw wereld te verliezen? Er is niets te vinden, er is alleen maar te verliezen. Als je al je ideeën loslaat en alles verliest, komt het vinden vanzelf.’

"In zen bestaat het gezegde: 'Wanneer de realisatie diep gaat, danst je hele wezen.' Als realisatie volledig wil zijn, moet het de drie niveaus van hoofd, hart en gevoel raken. Je kunt een heel heldere verlichte geest hebben, maar je wezen danst niet. Dan, als het hart opengaat, tegelijk met de geest, begint je wezen te dansen. Dan komt alles tot leven. En wanneer je gevoel open gaat, is er die diepe, onpeilbaar diepe stabiliteit waarin die opening, die jij bent, is overgegaan in doorzichtigheid. Jij danst - de leegte danst."