maandag 26 september 2011

Jed McKenna over verlichting

 Jed McKenna is de eerste schrijver die erin is geslaagd om het onderwerp spirituele verlichting voor een groot deel te ontdoen van de mystiek die er meestal omheen hangt.

De boeken van Jed McKenna zijn toegankelijk en leesbaar geschreven. Hij zet in zijn boeken helder uiteen wat spirituele verlichting wel is en wat zeker niet. Na het lezen van zijn boeken kun je de volgende vragen beantwoorden: Hoe is het om spiritueel verlicht te zijn? Wat doet iemand die spiritueel verlicht is de hele dag? Is spirituele verlichting iets wat ik zelf wil? Moet ik het koste wat kost nastreven? Is er een (beter) alternatief voor spirituele verlichting?

Jed McKenna onderscheidt zich op een belangrijk punt van zogenaamde spirituele autoriteiten. Hij is ‘daar’ waar zij over dromen. Dit lijkt een vreemde constatering, maar het overgrote deel van de meesters, goeroes en schrijvers die beweren spiritueel verlicht te zijn, is het volgens Jed niet. Het lezen van zijn boeken kan ook jou in staat stellen om dat verschil duidelijker te zien.

Jed McKenna heeft, zoals hij het zelf noemt, een "permanent non-duaal, zelfloos bewustzijn". Maar, hij is ook een fantastische en humoristische schrijver die aan de hand van voorbeelden, parabels en metaforen licht laat schijnen over het onderwerp spirituele verlichting.

Hoe dan ook, ik vond de boeken van Jed McKenna erg prettig om te lezen. Door de vernieuwende kijk op spiritualiteit en verlichting, kun je ze zien als een plattegrond voor het leven. Alles wat je moet weten, staat er
op de één of andere manier in beschreven...

Twee citaten:
"Ontwaken is een proces van deprogrammering. Verlichting is: niet geprogrammeerd zijn."

"Bijna altijd is de verlichting die verhandeld wordt helemaal niet de realisatie van de waarheid, maar een bewustzijnstoestand die zo krankjorum fantastisch is, dat je wel een idioot moet zijn om die niet te willen. Zo bedrieglijk fantastisch eigenlijk, dat de schittering ervan talloze miljoenen zoekers heeft verblind voor het feit dat hij niet bestaat"


Spirituele Verlichting? Vergeet het maar! (2005)
In zijn debuut zet Jed McKenna helder uiteen wat het betekent om spiritueel verlicht te zijn. Hij laat de lezer zelf beoordelen of hij daadwerkelijk spiritueel verlicht is of niet. Hij presenteert de simpele theorie over verlichting en laat in het boek geen onbeantwoorde vragen staan. Om onze misgevatte definitie van spirituele verlichting – een bewustzijnsstaat van eeuwige gelukzaligheid en vrij zijn van lijden – gaat Jed McKenna met een grote boog heen.

Spiritueel Incorrecte Verlichting (2007)
Zijn tweede boek is geen vervolg op Spirituele Verlichting? Vergeet het maar! (2005) Dat staat op zichzelf. Wel presenteert Jed McKenna een paar nieuwe invalshoeken over spirituele verlichting. Zoals hij zelf zegt: “Het boek laat ons kijken naar de diverse stadia van ontwikkeling. En het beschrijft hoe de dingen er vanuit een ongebruikelijk standpunt uitzien.”

Verder gaat Jed McKenna in op het verschil van de twee meest voorkomende doelstellingen van spiritualiteit: spirituele verlichting en menselijke volwassenheid. Hij laat zien waarom je niet voor de eerstgenoemde kan kiezen en waarom je wel voor de laatstgenoemde zou moeten kiezen.

Spirituele Oorlogvoering (2009)
Menselijke Volwassenheid wordt voor het eerst geïntroduceerd in Spiritueel Incorrecte Verlichting (2007). Spirituele Oorlogvoering (2009), Jed McKenna’s derde en laatste deel van zijn spirituele trilogie, gaat dieper in op deze bewustzijnsstaat. Het is het ware lot uit de loterij en iedereen die spirituele doeleinden nastreeft is in wezen hier naar op zoek.

Jed McKenna geeft aan wat er nodig is om een menselijk volwassene te worden. Wat je ermee wint liegt er niet om. Een dynamisch, magisch en moeiteloos leven, waarin je ‘bijzondere’ eigenschappen, gaven en vermogens kunt ontwikkelen. Mocht je spirituele ambities hebben, dan adviseer ik jou dit boek van Jed McKenna te lezen, omdat het dit is wat jij wilt.

Notities (2010)
Notities (2010) is een aanvulling op de spirituele trilogie van Jed McKenna. Hierin worden niet eerder gepubliceerde interviews, verhandelingen, dialogen en gedichten, ingedeeld per boek, beschreven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten