zondag 8 april 2012

Westerse "mantra's" en Klassieke Meditatieve Muziek

Meditatie met behulp van muziek is van alle tijden en van alle culturen. Dwars door alle godsdienstige en culturele stromingen in de wereld heen klinkt al eeuwenlang het geluid van een universele werkelijkheid.

Sinds de dagen waarin The Beatles en andere beroemde Westerse artiesten zich openlijk tot de leer van India’se goeroes bekeerden is de oosterse spiritualiteit een belangrijke geestelijke inspiratiebron voor miljoenen Europeanen en Amerikanen. De eigen (vaak eeuwenoude) spirituele cultuur staat daardoor bijna op het tweede plan.

Katholiek-spirituele Gregoriaanse meditaties en (van devotie en barmhartigheid getuigende) protestantse gezangen zijn in het Westen (als het gaat om inkeer, gebed en meditatie) vaak minder populair dan Mantra’s en gezangen uit het Oosten.

De westerse "New Age"-beweging probeert de kloof tussen Oost en West op het spiritueel-meditatieve vlak te overbruggen. Maar het begrip New Age stuit vaak op grote weerstand binnen de gevestigde religies van het Westen. Daardoor blijft New Age-spiritualiteit voor velen een wazig begrip en behouden de Oosterse geestelijke stromingen hun mystieke kracht.

Toch zijn er ook binnen de (Katholieke) kerk stromingen die bepaalde kenmerken van de Oosterse religies bestuderen en die, na zorgvuldige toetsing, bepaalde zienswijzen en verworvenheden vanuit deze religies in de eigen kerk proberen te integreren. In toenemende mate wordt het begrip Heilige Geest omarmd en aanbeden. In Protestantse kerken begint dit proces ook op gang te komen, waarbij steeds minder de dogmatiek en steeds meer het verlangen naar echtheid en verdieping van de geloofsbeleving centraal staat.

Maar het Oosten loopt wereldwijd nog steeds voorop als het gaat om het verspreiden van spiritualiteit en diepere innerlijke bezieling. "Gevestigde" westerse religies bieden daar tot op heden nog maar weinig "tegenwicht" aan...

Het zingen of reciteren van Christelijke "mantra’s" is bijvoorbeeld nog steeds een betrekkelijk onbekend fenomeen, terwijl de Bijbel toch vele meditatieve teksten en "mantra’s" bevat (diverse Psalmen, het "Onze Vader", "Magnificat", enz.). De Katholieke traditie kent daarnaast een groot aantal meditatieve gebeden, die helaas meer en meer in vergetelheid dreigen te raken, maar nog niets van hun mantrische kracht hebben ingeboet. Zo zijn daar b.v.: het Rozenkransgebed, het Angelus, het Wees Gegroet, Credo, enz.

Verder hebben tientallen beroemde en minder beroemde Westerse componisten werken geschreven die geschikt zijn om als meditatieve muziek te fungeren. Mozart schreef (zonder dat hij het ooit zo zou omschrijven) zeer effectieve meditatiemuziek. Bach was een grootmeester als het gaat om het benaderen van het grote mysterie van de schepping via het universele medium dat wij kennen als golven, klank en ritme. Verder kun je denken aan werken van Vivaldi, Pachelbel, Haydn, Schubert, Beethoven enz.

Hieronder een selectie van Westerse Klassieke Meditatiemuziek:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten