woensdag 25 april 2012

Non-Dualiteit

in het boeddhisme, christendom, hindoeïsme, taoïsme, soefisme en de kabbala

Dit is het eerste boek over non-dualiteit dat voor een groot publiek geschreven is. Het achterliggende idee van non-dualiteit, in het oosten vaak advaita genoemd, is dat wij 'ik' noemen, ons persoonlijke zelf, een illusie is. Non-duaal betekent 'niet twee', dus Een. Dat Ene heeft veel namen, God, Bewustzijn, Waarheid, het Zelf.

Dit boek beschrijft religieuze en culturele uitingen van non-dualiteit en de filosofische achtergrond van het non-duale perspectief. Ook is er een aantal teksten opgenomen uit verschillende tradities zoals het boeddhisme, taosme, jodendom, christendom, islam en de Noord-Amerikaanse Indiaanse traditie.

Het is niet eenvoudig om een moeilijk begrip als non-dualiteit toegankelijk te maken voor het grote publiek. Jerry Katz heeft daar in dit boek een poging toe gedaan door een aantal artikelen te verzamelen. Non-duaal betekent 'niet twee' dus Een. In non-dualiteit is alles Een. En dit woord 'Een' is dan geen telwoord , omdat er niets is dat buiten dat Ene bestaat. Dat Ene heeft vele namen, God, het Zelf, Waarheid etc. Vaak hebben we dat onbevredigende gevoel dat we afgescheiden van God, van Waarheid leven. Ons streven naar Waarheid is het streven naar de volledige niet-afgescheidenheid, niet-tweeheid, kortom naar non-dualiteit.

In dit boek wordt duidelijk dat het begrip non-dualiteit een universeel begrip is dat in de diverse godsdiensten en culturen op een andere manier wordt verwoord. In zijn boek beschrijft Katz de culturele uitingen en filosofische achtergronden van non-dualiteit. Het boek bevat teksten en beschrijvingen uit de oosterse, islamitische, joodse en christelijke traditie. Zelfs de traditie van de Noord-Amerikaanse indianen komt aan bod. Maar er wordt ook geciteerd uit het werk van hedendaagse schrijvers. Een aantal artikelen bevat eindnoten; daarnaast is er een bronvermelding. Het eerste boek dat het begrip non-dualiteit voor een groot publiek toegankelijk maakt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten