vrijdag 11 februari 2011

De Vragen en hun Antwoorden...


Wat?

Niets. Alles.
Zijn” bestaat alleen in relatie tot zichzelf. Haar bouwstenen (tijd, ruimte, materie en bewustzijn) alleen in relatie tot elkaar. Tijd, ruimte en materie scheppen zichzelf in relatie tot elkaar. Ons bewustzijn neemt deze dimensies waar en schept op die manier van niets, iets. Het is dus het bewustzijn dat de illusie van onze wereld creëert en ons deze vervolgens laat waarnemen via onze zintuigen.


Waarom?

Nergens om. Daarom (om zichzelf).
Ons bewustzijn kan door onszelf niet worden waargenomen. Ons bewustzijn neemt ons waar.
Het bewustzijn kan zichzelf niet waarnemen. Het bewustzijn creëert de waarnemer, die op zijn beurt met zijn zintuigen de wereld om zich heen waarneemt en deze vervolgens in zijn hersenen omzet in een illusie van werkelijkheid.

Daarom ook kunnen wij geen uitspraak doen over een waarom en is er dientengevolge voor ons ook geen waarom. In ieder geval niet op het niveau van het bewustzijn. Wij zouden dan namelijk spreken voor het bewustzijn zelf en zoals gezegd, kunnen we dat niet waarnemen.

Niet vanuit het bewustzijn, maar met onze hersenen, ons denken, scheppen we voorkeuren en afkeuren voor wat positief of negatief is voor ons (illusoire) lichaam. Zo ook over de omstandigheden die ons welbevinden bevorderen of juist niet. Daarop baseren we vervolgens een moreel stelsel met begrippen als goed en kwaad. Dit soort begrippen bestaan echter alleen in relatie tot onszelf (ons denken) en niet tot ons bewustzijn. Voorzover wij er over kunnen oordelen, is het bewustzijn zelf amoreel. Het kent geen goed en geen kwaad. Geen doel- of wetmatigheid.


Wanneer?

Altijd en nooit.
Tijd bestaat (zoals alles) alleen in relatie tot bewustzijn. Het bewustzijn schept tijd in relatie tot ruimte en materie.


Waarheen?

Nergens. Overal.
Het leven / bewustzijn op zich is doelloos. Het heeft geen richting en geen bestemming. 
Het is... 
Slechts via het denken schept de mensheid haar eigen doelen, door zich via het denken ergens aan te hechten en/of op te richten.Geen opmerkingen:

Een reactie posten