donderdag 24 februari 2011

De groots(t)e beLEVENis...

Onze grootste beLEVENis, is ongetwijfeld het leven zelf...

Met zijn hoogte- en zijn dieptepunten. Momenten van jubelend geluk en intens genot, die je alleen kunt ervaren dankzij de momenten van intens verdriet en pijn...

We kunnen al die fantastische beLEVENissen echter alleen ervaren, door het leven ook bewust te BE-leven.

"Belevenissen" doen we op in het NU. Niet in de toekomst, of in het verleden. Daar kunnen we alleen maar aan terugdenken, of op vooruit lopen...

Wat we ook voor plannen maken, waar we ook op hopen, ons voornemen, proberen te voorkomen, of verwachten..; wat er ook gebeurt, beLEVEN kunnen we het uiteindelijk alleen in het NU...

Het leven speelt zich daarom alleen NU af en dit NU, is alles wat we hebben...

Laten we er dus zuinig mee omgaan, alsof we het niet willen verliezen en laten we vooral proberen dit kostbare NU op ieder moment ten volle te beLEVEN..!

1 opmerking: