donderdag 24 juni 2010

(Non-)dualiteit, Yin Yang.

Niets bestaat dan in relatie tot iets anders.

Alles (wat zich manifesteert in onze zichtbare en tastbare wereld en daarmee in interactie is) beweegt zich tussen twee uitersten.
Niets bestaat (in deze manifeste wereld) zonder zijn tegenpool.
Alles is daarom betrekkelijk en niets bestaat dan in relatie tot iets (anders).

Licht bestaat niet zonder donker
Hard niet zonder zacht
Groot niet zonder klein
Afstand niet zonder nabijheid
Goed niet zonder kwaad
Liefde niet zonder haat
Overeenkomst niet zonder verschil...

Toch komen al deze (schijnbare) tegenstellingen voort uit één en dezelfde bron (God, Tao, de Universele snaartheorie, Het Al...) en zullen dus ook eens tot die bron terugkeren.

Om die reden bestaat er in essentie dus geen werkelijk verschil tussen het één en het ander en is het één om diezelfde reden in essentie dus ook niet beter of slechter dan het ander.

Ook mensen zijn niet gelijk; zij zijn allen verschillend.
Deze verschillen zijn de motor van het heelal (Yin-Yang) en maken ons tot de mens die we zijn in relatie tot de ander.

De wijze koestert daarom deze verschillen en streeft niet naar gelijkheid, maar naar harmonie...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten