zondag 6 maart 2011

Cogito ergo sum..?

Niks geen "cogito ergo sum"...
We "zijn" helemaal niet, we "denken" slechts te zijn..!

Alles wat we zien, voelen, denken, horen, proeven, ervaren, hopen, geloven, verwachten, enz. vindt plaats in onze hersenen. Niets zintuiglijks ervaren we rechtstreeks. Alles gaat via ons denken...

Zo "verzinnen" we wat we voor de werkelijkheid houden uiteindelijk helemaal zelf. Het zijn onze hersenen die door ons denken al die prikkels en sensaties van onze zintuigen en onze daaraan gekoppelde herinneringen omzetten en vertalen in beelden, geluiden, gedachten, gevoelens, enz.

De manier waarop we met ons denken die schijnwereld creëren en beleven, is geconditioneerd door onze eigen ervaring en herinnering en onze interpretaties van (uiteindelijk ook door onszelf gecreëerde) waarden, normen en conventies.

We geloven allemaal in meer- of mindere mate "gevangen" te zitten in dat allesomvattende web van verplichtingen, verantwoordelijkheden en sociale conventies en we zijn daarin ook nog eens onze eigen gevangenbewaarder.

Maar misschien, als we ons dat geloof en die zelfgecreëerde werkelijkheid zouden kunnen realiseren en ons er werkelijk van bewust zouden kunnen worden dat dit alles uiteindelijk dus niet meer dan een zelfverzonnen wereld is. Een wereld waarin we alleen maar geconditioneerde, voorgeprogrammeerde "keuzes" maken (die dat in essentie dus helemaal niet zijn). Misschien komen we dan tot de realisatie dat we er dus ook voor kunnen kiezen om daar VRIJ van te zijn...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten